Sponsra SYNFÄLT FRAMÅT!

Under 2014 är det det val både i juni och september. Det kommer bli ett politiskt superår fullt av prognoser, debatter och utspel.

Många väljare vill se bakom de snabba utspelen. Vilka värderingarna och de bakomliggande tankarna är kan vara svårt att urskilja för många mediekonsumenter. Vi gör en podcast där varje avsnitt är en intervju med någon som vill bli vald till antingen Europaparlamentet eller Riksdagen. Podden som medium medger längre resonemang än många andra medier. Poddar konsumeras ofta i lugn och ro varför man kan gå på djupet på ett helt annat sätt.

Vi försöker undvika att prata enskildheter och snarare fokusera på värderingarna bakom.

Målet med denna podcast är att fler väljare tar ett aktivt beslut på valdagen. Vi tror inte att något enskilt parti har mer att vinna än andra på detta och det är inte vår avsikt. Däremot vill vi tillsammans med politiker från alla partier bidra till att den politiska diskussionen fördjupas och detta kan enskilda politiker givetvis vinna på.

Kristoffer kommer leda intervjuerna och kommer vara sig själv i den mån att han har en åsikt. Exempelvis är han positiv till företagande, personligt ansvar och friare migration. Lyssnaren kan tolka denna åsikt och värdera innehållet utifrån detta. Kristoffer kommer vara kritisk mot alla och angripa från olika perspektiv beroende på vem som är intervjuad. Tobias, med god kännedom om politiken är framför allt redaktör och projektledare.

Hittills har vi fyra färdigklippta(-ish) avsnitt
https://www.synfaltframat.se/Hanna_Bjorklund.mp3
https://www.synfaltframat.se/Lorentz_Tovatt.mp3
https://www.synfaltframat.se/Jytte_Guteland.mp3
https://www.synfaltframat.se/Christofer_Fjellner.mp3

Att sponsra SYNFÄLT FRAMÅT!
Vi avser att göra ett avsnitt per vecka till riksdagsvalet. Vi gör detta med höga ambitioner och behöver sponsring allt eftersom. För detta ges möjligheten att kommunicera med direkt med våra lyssnare med ett särskilt meddelande. Det generella innehållet ska inte påverkas av sponsorer.

Vi kan inte på förhand veta hur många lyssnare vi kommer ha, men Kristoffer har över 50 000 följare på Twitter, knappt 10 000 på Facebook och haft enskilda poster (ex. denna) som setts av över 600 000 personer. De allra flesta kommentarerna är mycket positiva varför ni som sponsor kommer figurera i ett sammanhang där det redan finns en positivt inställd publik.


Kristoffer Appelquist, 39 år, är en ståuppkomiker som medverkat i bland annat 100%, Time Out, Babben & Co, Parlamentet och liknande. Appelquist utsågs till Årets nykomling på Svenska Stand up-galan 2006. År 2012 var det dags igen då han utsågs till Årets manliga komiker.

Tobias Wahlqvist, 38 år, är konsult inom medie- och kommunikationsbranschen. En klar majoritet av kunderna finns inom eller i närheten av politiken varför Tobias har mycket goda kontakter där.